Архива вести
                   

КОНСУЛТАЦИЈЕ ПОВОДОМ ИЗРАДЕ НАЦРТА СТРАТЕГИЈЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА ПЕРИОД 2019–2025. ГОДИНЕ

10. мај 2019.

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је објавило позив на консултације поводом израде Нацрта Стратегије социјалне заштите за период 2019–2025. године.

Стратегија социјалне заштите је национална секторска стратегија и представља друштвени договор о развоју политика социјалне заштите у наредном средњерочном периоду. Стратегија социјалне заштите одговара на потребе друштва и дефинише правце за даљи развој политика социјалне заштите, као и ефективније и ефикасније увезивање политика социјалне заштите са националним развојним приоритетима и другим секторима.

Процес израде Стратегије социјалне заштите 2019-2025. покренут је 20. априла 2018. године на Националној конференцији која је одржана у Београду и подржан је од стране пројекта Подршка развоју регулаторних механизама социјалне заштите, који финансира Европска унија (ЕУ) кроз ИПА 2013 финансијски инструмент.

Своје коментаре и сугестије на Нацрт Стратегије социјалне заштите за период од 2019. до 2025. године можете да доставите најкасније до 15. маја 2019. године на адресу strategija@zavodsz.gov.rs.

Од 15. априла до 16. маја 2019. године, Министарство ће спровести консултативне састанке са интересним странама. Тачно место и време састанака ће бити накнадно објављени. Ако желите да се пријавите за учествовање у консултативним састанцима, неопходно је да се пријавите на адресу socialwelfare@niras.com.

Информације о резултатима спроведених консултација у процесу припреме нацрта Стратегије социјалне заштите за период од 2019. до 2025. године биће објављене од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања најкасније у року од 15 дана од дана завршетка консултација.  

Извор: www.zavodsz.gov.rs и Координационо тело