Архива вести
                   

КОНКУСРИ ФОНДАЦИЈЕ ЗА ОТВОРЕНО ДРУШТВО

29. фебруар 2016.

У току је јавни конкурс за програме: Сузбијање екстремизма, Положај етничких мањина, Инклузија Рома, Положај и права припадника ЛГБТ заједнице.
Предлози пројеката подносе се искључиво на српском језику и достављају се електронском поштом на адресу office.projekti@fosserbia.org са назнаком „Пријава на конкурс". Подносилац пројекта који нема техничке могућности да пројекат поднесе електронским путем може га доставити поштом на адресу Фондације Кнегиње Љубице 14, 11000 Београд. Пројекат могу поднети појединачни правни субјекти или више правних субјеката заједно.

Фондација ће дати предност пројектима који користе креативне и иновативне традиционалне и онлајн методологије рада (нови активизам), који су усмерени  према грађанима, ангажују њихову грађанску креативност и подстичу њихово учествовање у остваривању циљева пројекта.

Фондација подржава пројекте који се реализују на територији Републике Србије.

Пријаве на конкурс се примају до 13. марта 2016. године.

Пројекти примљени после овог датума неће бити разматрани.

Извор: Фондација за отворено друштво и Координационо тело