Архива вести
                   

КОНКУРС ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2016. ГОДИНИ

10. фебруар 2016.

Предмет овог конкурса је финансирање или учешће у финансирању програма којима се доприноси унапређењу положаја особа са инвалидитетом до њиховог пуног учешћа у друштву кроз уклањање препрека са којима се сусрећу у различитим областима друштвеног живота, које реализују удружења особа са инвалидитетом или друге социјално хуманитарне организације регистроване на територији Републике Србије.

Средства за овај конкурс обезбеђују се у оквиру Буџета Републике Србије, у Буџетском фонду за програме заштите и унапређења положаја особа са инвалидитетом, у укупном износу не већем од 62.000.000,00 динара.

У оквиру овог конкурса обезбеђује се финансирање или учешће у финансирању програма који за циљ имају:
1. укључивање особа са инвалидитетом у живот заједнице;

2. унапређење равноправности особа са инвалидитетом;

3. отклањање информационих и комуникационих баријера са којима се сусрећу особе са инвалидитетом.

Информације о овом конкурсу могу се наћи у Смерницама за подносиоце предлога пројеката које се налазе на интернет презентацији Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања http://www.minrzs.gov.rs, у оквиру конкурсне документације. Информације се, могу добити и телефонским путем позивом на број 011/3620-928 или 011/3614-960.

Извор: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Координационо тело