Архива вести
                   

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ПОТРОШАЧА ЗА 2020. ГОДИНУ (РОК: 27. ЈУЛ 2020)

8. јули 2020.

Министарство трговине, туризма и телекомуникација је објавило конкурс за финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача за 2020. годину.

Право учешћа на конкурсу, као подносилац пријаве предлога програма, има удружење које је уписано у Евиденцију удружења и савеза удружења за заштиту потрошача коју води Министарство трговине, туризма и телекомуникација, чије је седиште у региону за који конкурише и које нема дуг по основу јавних прихода на дан подношења пријаве предлога програма.

Предлог програма подноси се само за један регион и то тако да удружење за заштиту потрошача, подносилац пријаве предлога програма, има седиште у региону на којем ће се програм спроводити. Како би се осигурало да програми за који су планирана подстицајна средства покривају читаву територију Републике Србије, од максимално расположивих средстава финансирају се изабрани програми, и то за:

1. Регион Војводине

2. Регион Шумадије и Западне Србије

3. Регион Јужне и Источне Србије

4. Регион Београда

 

Број предложених програма од стране једног удружења за заштиту потрошача је ограничен на један програм, док максимални износ који може бити одобрен по предлогу програма износи 3.000.000,00 динара.

Финансијска средства су обезбеђена Законом о буџету Републике Србије за 2020. годину и износе укупно 20.000.000,00 динара.

Рок за подношење пријава предлога програма је 27. јул 2020. године до 15,30 часова.

Јавни позив и Конкурсна документација могу се преузети са интернет странице Министарства трговине, туризма и телекомуникација (www.mtt.gov.rs) и Портала е-Управе (www.euprava.gov.rs).

Извор: Министарство трговине, туризма и телекомуникација и Координационо тело