Архива вести
                   

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ У 2019. ГОДИНИ

10. мај 2019.

Министарство државне управе и локалне самоуправе је расписало конкурс за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине за реализацију програма и пројеката из области културе.

Циљ конкурса је унапређење културне делатности националних мањина у Републици Србији.

Укупна средства која ће бити додељена по овом конкурсу износе 30.000.000,00 динара.

Право учешћа на Конкурсу имају: установе, удружења, фондације, привредна друштва и друге организације чији су оснивачи национални савети националних мањина; организације цивилног друштва уписане у одговарајући регистар, а чији се циљеви према статутарним одредбама, остварују у области заштите и унапређења права и положаја припадника националних мањина, које имају седиште на територији Републике Србије и задужбине, фондације и конференције универзитета односно академија струковних студија.

Пријаве са прописаном документацијом треба да се пошаљу поштом на адресу: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Бирчанинова 6, 11000 Београд, са назнаком: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ У 2019. ГОДИНИ или да се предају лично на наведену адресу, у писарници Министарства. На полеђини коверте обавезно треба да се напише пуно име и адреса подносиоца пријаве. Пријаве послате на било који други начин (факсом, електронском поштом и др), или послате на другу адресу, неће бити разматране.

КОНКУРС ЈЕ ОТВОРЕН ОД 9. МАЈА ДО 7. ЈУНА 2019. ГОДИНЕ

Више информација о конкурсу је доступно на http://mduls.gov.rs/saopstenja/raspisan-javni-konkurs-za-fond-za-nacionalne-manjine/

Извор: Министарство државне управе и локалне самоуправе и Координационо тело