Архива вести
                   

КОНКУРС УНЕСКО МЕЂУНАРОДНОГ ФОНДА ЗА КУЛТУРНУ РАЗНОЛИКОСТ (РОК: 13.06.2019)

21. мај 2019.

У оквиру 10. позива за аплицирање Унеско ће примати предлоге за иновативне пројекте који имају за циљ јачање културног и креативног сектора у земљама у развоју, кроз:

• увођење и/или разраду практичних политика и стратегија које имају директан утицај на стварање, производњу, дистрибуцију и приступ разноликим културним изразима

• јачање људских и институционалних капацитета јавног сектора и организација цивилног друштва, који се сматрају неопходним за подршку одрживим локалним и регионалним културним индустријама и тржиштима у земљама у развоју

Максимални износ средстава који се може потраживати по пројекту је 100.000 америчких долара.

Право пријаве имају органи јавних власти, јавне институције и невладине организације из земаља у развоју које су чланице Конвенције о заштити и унпаређењу разноликости културних израза (Унеско, 2005), међу којима је и Србија, као и међународне невладине организације.

У прилогу можете погледати додатне информације о врстама прихватљивих пројеката и начину аплицирања, као и на сајту Завода за проучавање културног развитка. Све детаље и електронску платформу за попуњавање пријава можете наћи на сајту Унеска.

https://en.unesco.org/creativity/ifcd/apply

Конкурс је отворен до 13. јуна 2019. године.

Текст конкурса је доступан на 

https://www.civilnodrustvo.gov.rs/upload/documents/Konkursi/2019/ifcd-10_konkurs_2019%20(1).pdf

Извор: Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом и Координационо тело