Архива вести
                   

КАЛКУЛАТОР СОЦИЈАЛНИХ ДАВАЊА

30. октобар 2020.

Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије  je развио  апликацију  Калкулатор социјалних давања.

Калкулатор социјалних давања има за циљ да грађанима  пружи могућу процену износа новчане социјалне помоћи (право дефинисано Законом о социјалној заштитии износа дечијег додатка (право дефинисано Законом о финансијској подршци породици са децом) узимајући у обзир специфичности њиховог домаћинства.

Калкулатор је илустративног карактера и не односи се на породице чији једини приход потиче од пољопривредне делатности. Одговори корисника нигде се не бележе и сваки пут када се приступи апликацији, корисник попуњава упитник из почетка.

Уколико сматрате да су ваши приходи и примања такви да ваше домаћинство има основану потребу за допуном прихода из социјалних трансфера, позивамо вас да се обратите општинском органу надлежном за питања дечије заштите (https://www.ite.gov.rs/extfile/sr/2754/Adrese%20sluzbi%20decje%20zastite%20-%20roditeljski%20dodatak.pdf)  и надлежном Центру за социјални рад. (https://www.minrzs.gov.rs/sr/aktuelnosti/vesti/objavljen-spisak-kontakt-telefona-i-mejl-adresa-svih-centara-za-socijalni-rad-u-srbiji).

Калкулатору социјалних давања можете да приступите на  socijalnoukljucivanje.gov.rs/kalkulator.

Извор: Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва и Координационо тело