Архива вести
                   

КАБИНЕТ МИНИСТРА БЕЗ ПОРТФЕЉА ЗАДУЖЕНОГ ЗА ИНОВАЦИЈЕ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ-ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ПОДИЗАЊУ ИНОВАЦИОНИХ КАПАЦИТЕТА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ (РОК: 31. ДЕЦЕМБАР 2019)

25. октобар 2019.

Кабинет министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој је расписао јавни конкурс за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подршке подизању иновационих капацитета јединица локалне самоуправе на територији Републике Србије. 

Средства су намењена за реализацију пројеката којима се имплементирају нове технологије и модели у оквиру концепта „паметних и безбедних градова“који ће живот становника у градовима и општинама у Републици Србији учинити безбеднијим, једноставнијим и јефтинијим, а градове и општине инклузивним, ефикасним и одрживим

Општи циљ Програма је системско унапређење иновационих капацитета градова и општина кроз свеобухватни приступ дигиталној трансформацији јавних услуга, привреде и друштва која треба да омогући одрживу, ефикаснију употребу ресурса, одговоран однос према животној средини и повећање квалитета живота свих грађана

Максимални износ по одобреном пројекту износи 40.000.000,00 динара.

Право на коришћење бесповратних средстава има јединица локалне самоуправе која: 

1)   Испуњава услове прописане овим програмом,

2)   Приложи елаборат којим је предвиђена имплементација пројекта који доприноси испуњењу циљева дефинисаних Програмом.

Јединица локалне самоуправе може поднети једну пријаву на јавни конкурс. Пријава на конкурс не може бити заједнички поднета од стране више јединица локалне самоуправе.

Рок за подношење пријава је до утрошка средстава опредељених Програмом, односно 31. Децембар 2019. Године. 

Додатне информације о конкуру су доступне на  https://inovacije.gov.rs/programi/program-podrske-podizanju-inovacionih-kapaciteta-jedinica-lokalne-samouprave-na-teritoriji-republike-srbije/

Извор: Кабинет министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој и Координационо тело