Архива вести
                   

ЈЕДНОКРАТНА ПОМОЋ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ ЗА 832 СТУДЕНАТА

20. април 2017.

Бујановац - Одељење за друштвене делатности општине Бујановац објавило је на сајту општине списак  студената који су добили једнократну финансијску помоћ за школску 2016/2017 годину.

За ову намену је из општинског будзета опредељено 10 милиона динара, а помоћ је добило 832 студената.

Рок за жалбу на ову одлуку је осам дана ,односно до 26-ог априла текуће године.

Стипендије се додељују студентима који имају пребивалиште на територији општине Бујановац.

Кандидати који су испунили услове су,  уз молбу, морали да доставе    електронски очитану личну карту, фотокопију личне карте или уверење о пребивалишту,  потврду да су први пут уписали годину студија у 2016-2017 години, потврду о просечној оцени од 4.50 до 5.00 у средњој школи за студенте  прве године и уверење о просечној оцени у току студирања за остале кандидате.

Извор: Југпрес и Координационо тело