Архива вести
                   

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА НАБАВКУ МАШИНА И ОПРЕМЕ У ПРИМАРНОЈ СТОЧАРСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ У 2020. ГОДИНИ (РОК: 15. ЈУН 2020)

3. јун 2020.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања је расписало јавни позив за набавку машина и опреме у примарној сточарској производњи у 2020. години

Право на подстицаје остварују физичка лица која су носиоци комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, предузетници, привредна друштва, земљорадничке задруге које имају најмање пет чланова  који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу, средње школе, научноистраживачке организације у области пољопривреде и цркве и верске заједнице које су регистроване у складу са законом којим се уређују цркве и верске заједнице.

Захтев за одобравање права на подстицаје се подноси се у року од 1. до 15. јуна 2020. године.

Процентуални износ подстицаја за подручја са отежаним условима рада у пољопривреди (65%) утврђује са према месту пребивалишта, односно седишта подносиоца захтева, у складу са посебним прописом који одређује подручја са отежаним условима рада у пољопривреди. Списак маргиналних подручја можете преузети на http://subvencije.rs/zakoni-pravilnici-uredbe/pravilnici/pravilnik-o-odredjivanju-podrucja-sa-otezanim-uslovima-rada-u-poljoprivredi/.

За оне који нису из маргиналних подручја, подстицај је 50% од реализоване прихватљиве инвестиције без ПДВ-а.

Највиши укупни износ подстицаја који корисник подстицаја може да оствари у једној календарској години је 1.500.000 динара, осим подстицаја за инвестиције у набавку нових машина и опреме за производњу конзумних кокошијих јаја за које највиши укупни износ подстицаја који корисник може да оствари у једној календарској години износи 3.000.000 динара.

Додатне информације о јавном позиву, услови јавног позива, списак прихватљивих инвестиција и захтев за подстицаје су доступни на:  http://subvencije.rs/vesti/javni-poziv-za-nabavku-masina-i-opreme-u-primarnoj-stocarskoj-proizvodnji-u-2020-godini/

Извор: Субвенције у пољопривреди и Координационо тело