Архива вести
                   

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКСНОСТИ

13. април 2016.

Предмет овог јавног позива је финансирање пројектата унапређења енергетске ефикасности у јединицама локалне самоуправе којима се реализују мере у складу са Уредбом о утврђивању програма финансирања активности и мера унапређења ефикасног коришћења енергије у 2016. години („Службени Гласник РС" 13/16).
Укупно расположива бесповратна средства која се додељују у јавном позиву износе до 125 милиона динара.

Право на подношење пријава имају јединице локалне самоуправе које могу да пријаве само један пројекат за унапређење енергетске ефикасности.
Пријаве треба да пристигну на писарницу Министарства рударства и енергетике (Краља Милана 36) и буду оверене печатом пријема до 16. маја 2016. године до 15 сати.
Одлука о избору биће објављена у року од 30 дана од последњег дана рока за подношење пријава на интернет страници Министарства :http://www.mre.gov.rs/javni-pozivi.php
За информације у вези Јавног позива можете се обратити на fondee@mre.gov.rs.
Додатне информације о јавном позиву су доступне на  http://www.mre.gov.rs/javni-pozivi.php

Извор: Министарство рударства и енергетике и Координационо тело