Архива вести
                   

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ ЈЕДИНИЦA ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ (ЈЛС) У 2020. ГОДИНИ (РОК: 13. ФЕБРУАР 2020)

30. jануар 2020.

Кабинет министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику је расписао Јавни позив за доделу бесповратних средстава јединицама локалних самоуправа за суфинансирање мера популационе политике за 2020. годину,

Сврха програма је пружање подршке имплементацији мера популационе политике на локалном ниву. Укупна обезбеђена средства за овај Позив износе 650.000.000 РСД.

Намена средстава:

1) ублажавање економске цене подизања детета;

2) усклађивање рада и родитељства;

3) снижавање психолошке цене родитељства;

4) очување и унапређење репродуктивног здравља;

5) решавање проблема неплодности;

6) пут ка здравом материнству;

7) едукација из области популационе политике;

8) активирање локалне самоуправе.

 

Максимални износ бесповратних средстава износи до 85% укупне вредности без обзира да ли ЈЛС аплицира самостално или у партнерству, односно:

• у случају да аплицира Град: до 30.000.000 РСД

•  у случају да аплицира општина: 15.000.000 РСД

Минимално су-финансирање износи 15%

Период имплементације пројеката: ЈЛС су у обавези да најкасније до 15. децембра 2020. године доставе извештај о имплементираном пројекту

Ко може да аплицира: ЈЛС самостално или више ЈЛС из истог региона*

*Регион Војводине, Регион Шумадије и Западне Србије, Регион Јужне и Источне Србије

Напомена: предуслов за аплицирање је да ЈЛС има формирано тело које спроводи мере популационе политике или има лице задужено за спровођење мера популационе политике.

Додатне информације о јавном позиву су доступне на  http://www.mdpp.gov.rs/latinica/javni-poziv-2020.php

Извор: Кабинет министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику и Координационо тело