Архива вести
                   

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА КОЈИ СУ ОДОБРЕНИ ОД СТРАНЕ ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ КРОЗ ЕРАЗМУС+ ПРОГРАМ ЕУ И ПРОГРАМЕ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ (РОК: 9. МАРТ 2021)

25. фебруар 2021.

Право учешћа на конкурсу имају удружења младих, удружења за младе и њихови савези који су регистровани на територији Републике Србије; који су уписани у Јединствену евиденцију удружења младих, удружења за младе и њихових савеза, у складу са Правилником о садржини и начину вођења јединствене евиденције удружења младих, удружења за младе и њихових савеза , коју води Министарство омладине и спорта.

Рок за достављање предлога програма и пројеката је 15 дана од дана објављивања конкурса, односно до 9. марта 2021. године.

Конкурсна документација се предаје на писарницу Министарства омладине и спорта или шаље поштом (обичном поштом, пост експрес, курирском службом, пошиљком са потврђеним уручењем, доставном службом и сл.), с тим да је неопходно да конкурсна документација послата поштом стигне на писарницу у року за конкурисање, односно до 9. марта 2021. године до 15.30 часова. Благовремена је и пријава послата препорученом пошиљком, која је предата пошти у року за конкурисање.

Додатне информације се могу добити путем телефона +381 11 311-1966 или путем електронске поште medjunarodna.saradnja@mos.gov.rs

Додатне информације о конкурсу, као и конкурсна документација са смерницама,  су доступне на https://www.mos.gov.rs/vest/javni-konkurs-za-finansiranje-i-sufinansiranje-programa-i-projekata-u-oblastima-omladinskog-sektora-koji-su-odobreni-od-strane-evropske-komisije-kroz-erazmus-program-eu-i-programe-prekogranicne-saradnje2.

Извор:  Министарство омладине и спорта и Координационо тело