Архива вести
                   

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПРИКУПЉЕНИХ ПО ОСНОВУ ОДЛАГАЊА КРИВИЧНОГ ГОЊЕЊА

31. март 2016.

Циљ овог конкурса је избор субјекта чији ће пројекат Комисија за спровођење конкурса за доделу средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења предложити Влади ради доделе средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења.

Укупан износ средстава који је предвиђен за доделу износи 351.509.000 динара.

Право учешћа на конкурсу имају сви носиоци пројекта из области јавног интереса (здравство, култура, просвета, хуманитарни рад и сл.) који ће се реализовати у 2016. буџетској години (физичка лица, правна лица, органи, организације, јавне установе, предузетници, удружења, фондови, хуманитарне организације).

Комисија ће вредновати пројекте према следећим критеријумима:
- допринос остваривању јавног интереса (здравство, култура, просвета, хуманитарни рад и сл.);
- број и категорија лица која ће имати корист од реализације пројекта;
- квалитет предложеног пројекта (предложена методологија, стручност и квалификације особља које ће реализовати пројекат, однос између планираних трошкова пројекта и користи од пројекта и сл.).

Пријаве на јавни конкрус се подносе у писаном облику, непосредно или поштом препоручено, са назнаком за учешће на јавном конкурсу за доделу средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења у затвореној коверти у року од 30 дана од оглашавања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије". Пријаве се подносе на адресу: Министарство правде, Немањина бр. 22-26, Београд.

Додељена средства или њихов део уплаћују се кориснику средстава по закључењу уговора. Динамика уплате средстава и инструменти обезбеђења биће дефинисани уговором са корисником средстава, у зависности од начина и потребе реализације пројекта. Средства се уплаћују на посебан рачун који је отворен за ту намену, и који је наведен у уговору.

Пријаве се отварају у просторијама Министарства правде, 28. априла 2016. године у 12 часова. Комисија је дужна да сачини предлог решења о додели средстава у року од 30 дана од истека рока за подношење пријава и достави га истог дана Министарству правде, које ће предлог решења без одлагања доставити Влади која одлучује о додели средстава.

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Владимир Бојичић, електронска пошта oportunitet@mpravde.gov.rs, тел +381113622361.

Извор: Министарство правде и Координационо тело