Архива вести
                   

АМБАСАДА РЕПУБЛИКЕ ЧЕШКЕ У БЕОГРАДУ: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА (РОК: 15.10.2017)

27. септембар 2017.

Амбасада Републике Чешке у Београду обавештава невладине организације регистроване у Србији да до 15. октобра 2017. могу предати предлоге пројеката у оквиру програма Трансформационе сарадње који финансира Министарство спољних послова Републике Чешке.

Пројекат мора да одражава тематске приоритете програма, и то:

  1. подршка цивилном друштву, укључујући браниоце људских права;
  2. промоција слободе изражавања и приступа информацијама, укључујући слободу медија;
  3. промоција једнаког и пуног политичког и јавног учешћа;
  4. подршка изградњи институција у области владавине права;
  5. промоција једнакости и недискриминације;
  6. промоција људских права у области запошљавања и у контексту заштите животне средине.

Амбасада препоручује да се предају само пројекти који се садржински не подударају са пројектима које финансира Европска унија и други донатори.

Предвиђени обим пројекта је од 8.000  до 12.000 EUR. Предвиђени период реализације: 1.2.2018–31.10.2018. Пројекат мора бити самосталан, односно не сме бити додатак већег пројекта.

Моле се заинтересоване стране да Формулар (XLS, 50 KB) попуњен на енглеском језику, који је доступан на http://www.mzv.cz/belgrade/sr/spoljna_razvojna_i_transformaciona/poziv_za_podnosenje_predloga_projekata.html,  пошаљу на e-mail адресу: belgrade@embassy.mzv, предмет: „TRANSITION PROJECT“ уз назив организације. За потребе попуњавања формулара користи се курс чешке круне: 1 РСД = 0,2217 CZK.

Амбасада ће одговарајући пројекат препоручити Министарству спољних послова Републике Чешке. На основу оцене стручне комисије, Министарство ће одлучити о његовој евентуалној реализацији. Амбасада ће о резултату конкурса обавестити само подносиоца предлога пројекта који препоручи за реализацију.

Извор: Амбасада Републике Чешке у Београду и Координационо тело