Архива вести
                   

20. новембaр 2007 год.

20. новембар 2007.

У Бујановцу је одржан први састанак Радне групе и Стручног тима у вези израде нацрта Стратегије Координационог тела за период од 2008 до 2010 год.