Arhiva vesti
                   

ZAŠTO VOLIM BUJANOVAC

21. Jun 2010.

U okviru projekta „Novinarstvom do tolerancije i integracije“ koje su u partnerstvu realizovale organizacije „Polumesec“ i „Centar za toleranciju i integraciju juga Srbije“ iz Bujanovca, a koji je finansiralo Koordinaciono telo Vlade Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medeveđa, štampane su brošure „Zašto volim Bujanovac“.   

Učesnici projekta napisali su eseje na temu zašto vole svoj rodni grad. Eseji su objavljeni na internet stranici Koordinacionog tela, a dve organizacije koje su realizovale projekat štampali su brošure sa radovima.  Mladi Srbi, Albanaci i Romi koji su učestvovali u projektu i aktivisti partnerskih organizacija prošlog vikenda su na glavnom šetalištu delili brošuru građanima Bujanovca.

Ovom brošurom organizacije „Polumesec“ i „Centar za toleranciju i integraciju juga Srbije“ žele da istaknu vrednosti i prednosti života u malom gradu i da ukažu na to kako mladi ljudi vide grad u kojem žive.