Arhiva vesti
                   

UKLjUČIVANjE MLADIH NA BALKANU U PROCESE DONOŠENjA ODLUKA

22. Maj 2020.

Novi projekat Saveta za regionalnu saradnju (RCC) će uspostaviti „omladinske laboratorije” koje će se, zajedno sa kreatorima politika, baviti važnim pitanjima zajedničkim za sve mlade ljude Zapadnog Balkana. To su zaposlenost, preduzetništvo i obrazovanje, a cilj je da se mladi angažuju i uključe u proces donošenja odluka, navodi se u saopštenju RCC.

Projekat nazvan „Omladinska laboratorija Zapadnog Balkana” odnosi se na Srbiju, Albaniju, BiH, Crnu Goru i Severnu Makedonijiu, kao i na Kosovo i Metohiju, a tvrdi se da mladi tamo čine 21,27 odsto ukupnog stanovništva.

Projekat, koji će trajati tri godine, Evropska unija finansira sa 1,5 miliona evra.Tokom projekta sarađivaće se „sa nacionalnim upravama, nacionalnim savetima mladih, krovnim omladinskim organizacijama, donatorima i drugim relevantnim akterima“.

RCC očekuje da se uključivanjem mladih u odlučivanje spreči odlazak kvalifikovane radne snage, migracija radnika, neusklađenost diploma s tržištem rada i da se smanji izuzetno visoka stopa nezaposlenosti među mladima u regionu.

„Treba konačno promeniti težište sa politike koja mlade ljude tera iz regiona na politiku koja uključuje mlade ljude, sluša šta imaju da kažu i poštuje njihov glas“, naveo je RCC.

RCC je ocenio da je „sada je pravo vreme za to, jer se 61 odsto mladih sa Zapadnog Balkana slaže da su stvari koje povezuju taj region mnogo važnije od onih koje ga razdvajaju“.

Izvor: Građanske inicijative i Koordinaciono telo