Arhiva vesti
                   

U TOKU JE PRIJAVLjIVANjE ZA POHAĐANjE E-OBUKE O RODNOJ RAVNOPRAVNOSTI NA LOKALNOM NIVOU (ROK: 12. NOVEMBAR 2019)

7. Novembar 2019.

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuje e-obuku (učenje na daljinu) sa temom „Rodna ravnopravnost na lokalnom nivou“. Obuka je namenjena donosiocima odluka i zaposlenima u gradovima i opštinama sa ciljem da obezbedi podršku lokalnim samoupravama kroz osnaživanje njihovih kapaciteta za usvajanje i sprovođenje principa rodne ravnopravnosti u svakodnevnoj praksi.

Početak e-obuke je planiran za četvrtak 14. novembar i ona će trajati pet nedelja, do 15. decembra 2019. godine. Obuka se organizuje u okviru Projekta „Podrška uspostavljanju principa dobre uprave, sa naglaskom na lokalnu samoupravu”, odnosno u okviru projektne aktivnosti „Podrška rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou” koju sprovodi SKGO, a podržava Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS).

Rok za slanje popunjenih prijava je utorak, 12. novembar 2019. godine, do 14 časova, na imejl adresu natasa.okilj@skgo.org.

Učesnici i učesnice e-obuke bi trebalo takođe da prisustvuju inicijalnom jednodnevnom skupu povodom početka e-obuke na kom će dobiti osnovne informacije o programu obuke, mentorima i načinu rada i upotrebe SKGO platforme za učenje na daljinu. Inicijalni skup će biti održan u Beogradu u sredu, 13. novembra, sa početkom u 10.30 časova.

Dodatne informacije možete dobiti od Nataše Okilj, savetnice za rodnu ravnopravnost i antidiskriminaciju, imejl: natasa.okilj@skgo.org, tel. 064/870-33-19.

Dodatne informacije o e-obuci o rodnoj ravnopravnosti, kao i pozivno pismo, informacije o prijavljivanju na obuku i prijavni formular, su dostupne na http://www.skgo.org/vesti/detaljno/2273/pocinje-e-obuka-o-rodnoj-ravnopravnosti-na-lokalnom-nivou

Izvor: www.skgo.org i Koordinaciono telo