Arhiva vesti
                   

TVOJA EVROPA, TVOJA ODLUKA!

26. Novembar 2015.

Evropski ekonomski i socijalni komitet po sedmi put organizuje manifestaciju „Tvoja Evropa, tvoja odluka" koja okuplja mlade od 16-17 godina, a održava se od 28 do 30. aprila 2016. godine u Briselu.

Cilj manifestacije „Tvoja Evropa, tvoja odluka" jeste da učenicima pretposlednjih godina srednjih škola u 28 država članica EU i pet zemalja kandidata omogući da nauče više o EU i razumeju ulogu Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta u okviru Unije. Ovo je i retka prilika za učenike da diskutuju na temu multikulturalnog okruženja iznošenjem argumenata, pregovaranjem i traženjem kompromisa u debati koja će biti održana po modelu plenarne sednice sa obezbeđenim prevodiocima za engleski i francuski.

Tema ovogodišnjeg događaja su migranti u Evropi, a učenici su pozvani da zajedno rade na određenim aspektima ove aktuelene teme, poput:

Mogućih mera za bolju integraciju migranata, tražilaca azila i izbeglica u zemljama domaćinima; Razmatranja praktičnih mera koje se mogu preduzeti na terenu: u školama, opštinama, organizacijama civilnog društva itd; Nacrt konkretnih predloga za rešavanje pitanja migracija iz perspektive mladih Evropljana.

Osim rada na rešavanju ovih izazova, učenici će moći da razgovaraju i razmene mišljenja sa vršnjacima i otkriju čitav dijapazon različitih kultura i društvenih konteksta iz kojih učesnici dolaze. Pored toga, pokušaće da utiču na evropske procedure donošenja odluka, a kući će se vratiti sa novim idejama i uspomenama koje će u njima dalje negovati ideju inkluzivnije Evrope.

Pre posete Briselu, članovi Komiteta će posetiti odabrane škole kako bi učenike uključili u debatu o daljoj izgradnji Evrope.

Opis događaja, obrazac za elektronsku prijavu, pravila i praktične informacije možete da pronađete na vebsajtu Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-your-europe-your-say-2016 .

Rok za prijavljivanje je 13. januar 2016. godine.

Izvor: Resurs centar i Koordinaciono telo