Arhiva vesti
                   

TANGO – Tehnička pomoć za NVO

24. Juli 2008.

CIVILNO DRUŠTVO EU BLIŽA GRAĐANIMA JUŽNE SRBIJE
Centar za razvoj građanskog društva PROTEKTA u saradnji sa Media&Reform centrom Niš, počinje sa realizacjom projekta “Evropske kuće u južnoj i jugoistočnoj Srbiji – Stvaranje mehanizama za veću dostupnost informacijama i bolje razumevanje procesa EU integracija’’
Projekat ima za cilj da proces euro-intergracija približi stanovnicima južne i jugoistočne Srbije otvaranjem tri evropske kuće - u Nišu, Pirotu i Vranju. Evropske kuće će predstavljati centre u kojima će svi građani ovog dela Srbije moći da dobiju informacije o tome kakvi su njihovi interesi i šta taj proces za svakog građanina znači.
Evropske kuće će takođe biti mesto organizovanja tematskih debata, informativno-edukativnih kampanja kao i mnogih kulturnih dešavanja.Projekat finansira Evropska unija a realizuje Evropska agencija za rekonstrukciju kroz program Euro integracionog fonda.
Dodatne informacije o ovom programu i projektu možete dobiti od Dragana Petkovića, program menadžera (dragan@protecta.org.yu).