Arhiva vesti
                   

SUSRETI NASTAVNIKA SA PREDSTAVNICIMA INSTITUCIJA

27. Februar 2015.

Za učitelje i nastavnike srpskog kao nematernjeg jezika, pedagoge i direktore osnovnih škola iz Preševa, Bujanovca i Medveđe, organizovani su susreti sa predstavnicima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (MPNTR), Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (ZUOV) i Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja (ZVKOV). Susreti su organizovani u Preševu i Bujanovcu, a na predlog nastavnika i učitelja 16 osnovnih škola u kojima se nastava odvija na albanskom jeziku. 

Cilj skupa bio je da se nastavnici i učitelji upoznaju sa nadležnostima institucija koje se bave obrazovanjem, njihovim aktivnostima u procesu izrade standarda za ovaj predmet, načinima testiranja znanja đaka i daljim koracima u vezi sa izmenama plana i programa. Nastavnici i učitelji ukazali su na prepreke i poteškoće na koje nailaze u toku nastave i dali predloge za njihovo prevazilaženje, uz podršku nadležnih državnih organa. 

Ova aktivnost jedna je od predloženih mera sadržanih u „Studiji o mogućnostima unapređenja znanja i učenja srpskog kao nematernjeg jezika u Preševu, Bujanovcu i Medveđi“ čiji je cilj da se unapredi kvalitet nastave, a samim tim i znanja srpskog jezika đaka osnovnih škola iz albanske zajednice. Susreti nastavnika i predstavnika institucija samo su jedna u nizu planiranih aktivnosti u cilju unapređenja kvaliteta nastave predmeta srpski kao nematernji jezik. Sve aktivnosti realizovaće Služba Koordinacionog tela u partnerstvu sa MPNTR, ZUOV, ZVKOV, lokalnim samoupravama, Nacionalnim savetom Albanaca i osnovnim školama uz podršku međunarodnih partnera – amabsade Velike Britanije, programa Evropski Progres i Kancelarije visoke komesarke za nacionalne manjine. 

Izvor: Koordinaciono telo