Arhiva vesti
                   

SUBVENCIONISANI KREDITI MINISTARSTVA POLjOPRIVREDE U SARADNjI SA 11 BANAKA (ROK: 1. NOVEMBAR 2020)

4. Jun 2020.

Ministarstvo poljoprivrede će, u saradnji sa poslovnim bankama, i ove godine subvencionisati deo kamate na kredite poljoprivrednika kod poslovnih banaka

Ovakav vid kreditiranja se pokazao kao veoma popularan jer poljoprivrednicima olakšava pristup kreditima i omogućava da pod povoljnim uslovima dođu do novca za unapređenje proizvodnje.

Prema informacijama dobijenim od Ministarstva poljoprivrede, ova resorna institucija je potpisala ugovor sa 11 banaka. Ministarstvo je potpisalo ugovor o subvencionisanim kreditima sa Kredit Agrikol Srbija, NLB, ProKredit Vojvođanskom, Komercijalnom, Poštanskom štedionicom, AIK, Intesa, Halkbank, Sberbank i UniKredit bankom.

Kreditna podrška odobravaće se za:

- razvoj stočarstva koji obuhvata nabavku životinja i premiju osiguranja životinja,

- razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva,

- investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu,

- nabavku hrane za životinje,

- investiciona ulaganja u određene vrste mehanizacije i opreme koja se koristi u biljnoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Krediti se odobravaju i isplaćuju u dinarima.

Fiksna kamatna stopa iznosi 3% na godišnjem nivou, odnosno 1% za fizičko lice sa prebivalištem koje je na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Pravo na kreditnu podršku imaju fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnici i pravna lica.

Fizičko lice može da ostvari pravo na kreditnu podršku pod uslovom da je ukupan iznos kredita do 6.000.000 dinara.

Pravno lice može da ostvari pravo na kreditnu podršku pod uslovom da je ukupan iznos kredita do 18.000.000 dinara.

Kreditna podrška se ostvaruje podnošenjem pismenog zahteva banci uz dostavljanje prateće dokumentacije.

Rok za podnošenje zahteva za kredite banci je 1. novembar tekuće godine.

Izvor: Agronjuz i Koordinaciono telo