Arhiva vesti
                   

SUBVENCIJE ZA PODIZANjE VIŠEGODIŠNjIH ZASADA VOĆA, VINOVE LOZE I HMELjA MINISTARSTVA POLjOPRIVREDE

25. April 2017.

Beograd - Podsticaji za podizanje proizvodnih zasada obuhvataju podršku programima, koji se odnose na:

1. podršku podizanja novih proizvodnih zasada sa savremenom tehnologijom gajenja voćaka, vinove loze i hmelja, bez naslona i sa naslonom;

2. pripremu zemljišta za podizanje proizvodnih zasada.

Pravo na podsticaje za podizanje proizvodnih zasada  ima:

1. fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva

2. preduzetnik

3. pravno lice, i to:  privredno društvo, zemljoradnička zadruga, naučnoistraživačka organizacija, škola, zadužbina, manastir i crkva.

Najveća površina za koju mogu da se ostvare podsticaji za sve proizvodne zasade iznosi 10 ha, a za proizvodne zasade jagode 5 ha.

Maksimalni iznos podsticaja po korisniku podsticaja iznosi 3.000.000 dinara.

Zahtev se podnosi do 31. avgusta tekuće kalendarske godine, a za proizvodne zasade jagoda podignute u trećem kvartalu tekuće kalendarske godine do 30. septembra tekuće kalendarske godine na sledeću adresu: Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine - Uprava za agrarna plaćanja ,Bulevar kralja Aleksandra 84, 11050 Beograd 

Dodatne informacije o ovim subvencijama, kao i pravilnik i zahtev za podsticaje, možete preuzeti na http://subvencije.rs/biljna-proizvodnja/subvencije-za-podizanje-visegodisnjih-zasada-voca-vinove-loze-hmelja/ 

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede i Koordinaciono telo