Arhiva vesti
                   

SUBVENCIJE MINISTARSTVA POLjOPRIVREDE ZA PODIZANjE VIŠEGODIŠNjIH ZASADA VOĆA, VINOVE LOZE I HMELjA

29. Maj 2019.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je objavilo konkurs za davanje subvencija za podizanje višegodišnjih zasada voća, vinove loze i hmelja.

Podsticaji za podizanje proizvodnih zasada obuhvataju podršku programima koji se odnose na:

1. Podršku podizanju novih proizvodnih zasada sa savremenom tehnologijom gajenja voćaka, vinove loze i hmelja, bez naslona i sa naslonom;

2. Pripremu zemljišta za podizanje proizvodnih zasada.

Pravo na podsticaje za podizanje proizvodnih zasada ima:

1. Fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva

2. Preduzetnik

3. Pravno lice: privredno društvo, zemljoradnička zadruga, naučnoistraživačka organizacija, škola, zadužbina, manastir i crkva.

Zahtev za dobijanje subvencija i prateća dokumentacija se podnose od 1. maja do 31. avgusta tekuće kalendarske godine, a za proizvodne zasade jagoda podignute u trećem kvartalu tekuće kalendarske godine do 30. septembra tekuće kalendarske godine, na sledeću adresu:

Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede

Uprava za agrarna plaćanja

Bulevar kralja Aleksandra 84

11050 Beograd

Podnosilac zahteva može da ostvari pravo na podsticaje podnošenjem samo jednog zahteva.

Dodatne informacije o podsticajima, kao i pravilnik i zahtev za podsticaje, možete preuzeti na http://subvencije.rs/biljna-proizvodnja/subvencije-za-podizanje-visegodisnjih-zasada-voca-vinove-loze-hmelja/

Izvor: Subvencije u poljoprivredi i Koordinaciono telo