Arhiva vesti
                   

STIŽU NOVINE U ŠKOLSTVU

30. Septembar 2015.

Srednjoškolci će ubuduće imati najviše tri pisane provere znanja u jednoj nedelji, a u danu najviše jedan test ili pismenu vežbu. Za svaki predmet će u polugodištu imati dva kontrolna ili pismena zadatka. A svaki pismeni moraće da bude najavljen učenicima na času, ali i na oglasnoj tabli škole ili internet-sajtu. Samo „blic” provere, kraće od 15 minuta, ne moraju da se najavljuju.

To su neke od ključnih novina koje donosi Pravilnik o ocenjivanju u srednjim školama, koji je izradilo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i koji bi ove nedelje trebalo da bude objavljen. Prethodni pravilnik koji je uređivao ocenjivanje u srednjim školama štampan je 1999. godine.

Novi Pravilnik predviđa da će svi đaci moći ocene da poprave na dodatnoj nastavi. Bez obzira da li želi da popravi jedinicu ili četvorku, učenik će moći da odgovara na dopunskom času, ali u prisustvu odeljenskog starešine ili drugih učenika, da bi ocena bila javna.

Izvor: RTV Ritam i Koordinaciono telo