Arhiva vesti
                   

SARADNjA JABLANIČKOG I PČINjSKOG OKRUGA SA SKOPLjEM I SEVEROZAPADNOM REGIJOM SEVERNOM MAKEDONIJOM

15. April 2019.

Preševo, Bujanovac, Medveđa – U okviru projekta “Partnerstvo i izgradnja kapaciteta put do održivog razvoja” Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga u Skoplju organizovao je radionicu za identifikaciju i pripremu zajedničkih koncepata projekata.

Na radionici su učestvovali gradonačelnici, predsednici opština i predstavnici gradova i opština Jablaničkog i Pčinjskog okruga i predstavnici opština Severoistočnog i Skopskog regiona Severne Makedonije.

„Ovde smo kako bi napravili konkretne korake u našoj saradnji identifikacijom i pripremom koncepata projekata. Prepoznali smo zajedničke potrebe, uvideli zajedničke probleme a program prekogranične saradnje je šansa za njihovo rešavanje sve u cilju boljeg života građana sa obe strane granice“, rekao je predsednik skupštine Centra za razvoj, Goran Cvetanović na otvaranju skupa.

Cilj radionice je prepoznavanje zajedničkih interesa i koncipiranje predloga projekata radi što bolje pripreme za predstojeći susedski program Srbija – Severna Makedonija.

Projekat “Partnerstvo i izgradnja kapaciteta put do održivog razvoja” realizuje se od avgusta prošle godine.

„U oktobru predstavnici gradova i opština Jablaničkog i Pčinjskog okruga i predstavnici opština severoistočnog i Skopskog regiona Severne Makedonije sklopili su partnerstva i potpisali memorandum o razumevanju i saradnji. Dvodnevnom radionicom, napraviće se konkretni koraci u međusobnoj saradnji“, istakla je direktor Centra za razvoj, Dragana Belenzada.

Projekat “Partnerstvo i izgradnja kapaciteta put do održivog razvoja“ ima za cilj umrežavanje lokalnih samouprava Jablaničkog i Pčinjskog okruga i opština severne Makedonije i podizanje kapaciteta lokalnih samouprava za učestvovanje u programu prekogranične saradnje.

Projekat sufinansiraju Razvojna agencija Srbije, Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga i 12 jedinica lokalnih samouprava Jablaničkog i Pčinjskog okruga.

Izvor: Jugmedia i Kooredinacino telo