Arhiva vesti
                   

PROGRAM ZA MLADE

30. Juli 2012.

Inicijativa mladih za ljudska prava i Omladinski centar iz Preševa predstaviće danas u Bujanovcu i Preševu program uključivanja mladih u društveni i politički život u lokalnim zajednicama.

Mladima u Preševu i Bujanovcu biće ponuđeno stažiranje u organizacijama građanskog društva, pohađanje kurseva stranih jezika, obuka o novinarskim tehnikama, kao i radionice sa savetima za započinjanje sopstvenog biznisa.

Učesnicima projekta biće predstavljeni principi i praksa organizacije civilnog društva u okviru omladinskih centara, a povezaće se i sa vršnjacima koji su uključeni u rad nevladinih organizacija i medija u drugim opštinama u Srbiji.

Takav pristup omogućava da mladi steknu potrebne veštine uz pomoć kojih će mnogo lakše prevazilaziti etničke, verske i političke razlike. Projekat finasira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) kroz program „Inicijativa javnog zagovaranja građanskog društva“, kojim rukovodi Institut za održive zajednice (ISC).