Arhiva vesti
                   

PROGRAM STRATEŠKOG PARNIČENjA U VEZI SA OSTVARIVANjEM PRAVA NA RAVNOPRAVNOST I ZABRANU DISKRIMINACIJE (ROK: 04.09.2017)

29. Avgust 2017.

Praxis, Equal Rights Trust (ERT) i Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda pozivaju advokatkinje i advokate da učestvuju u Programu strateškog parničenja u vezi sa ostvarivanjem prava na ravnopravnost i zabranu diskriminacije.

Svrha ovog Programa je podrška advokatima i advokatkinjama u korišćenju strateškog parničenja u okviru domaćeg pravosudnog sistema, radi poboljšanja pravnog okvira za ostvarivanje prava na ravnopravnost i zabranu diskriminacije. Program nastoji da poveća broj advokata i advokatkinja spremnih da pokrenu postupke u vezi sa slučajevima kršenja prava na ravnopravnost i zabranu diskriminacije, da unaprede sudsku praksu u vezi sa slučajevima kršenja prava na ravnopravnost i zabranu diskriminacije u Srbiji, i da olakšaju veći pristup pravdi žrtvama diskriminacije.

Prijave se mogu podneti do 4. septembra 2017. godine u 17 časova.

Ova aktivnost deo je projekta „Unapređenje zakonskog okvira i politika za ostvarivanje ravnopravnosti i monitoring njihove primene u praksi“, koje ERT, Praxis i Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda realizuju uz podršku Evropske unije preko EIDHR-a u periodu od januara 2017. do januara 2019. godine.

Više o svemu možete pronaći na http://www.praxis.org.rs/index.php/en/praxis-in-action/discrimination/item/1222-call-for-lawyers-to-join-the-strategic-litigation-program-on-equality-and-non-discrimination-in-serbia

Izvor: www.gradjanske.org i Koordinaciono telo