Arhiva vesti
                   

PRODUŽEN ROK ZA PRIJAVE ZA PODRŠKU LOKALNIM SAMOUPRAVAMA ZA UNAPREĐENjE E-UPRAVE

21. Avgust 2019.

Program Swiss PRO produžio je do 26. avgusta 2019. godine javni poziv za podršku jedinicama lokalne samouprave u jačanju kapaciteta za unapređenje elektronske uprave i pružanje elektronskih usluga.

Vlada Švajcarske će kroz ovaj poziv sa 350.000 EUR podržati do 40 lokalnih samouprava kako bi povećale odgovornost, transparentnost i efikasnost u obezbeđivanju boljeg pristupa uslugama i pravima kako građana i građanki tako i privrede, navodi se u saopštenju.

Pravo učešća na javnom pozivu ima 96 gradova i opština iz regiona Šumadije i Zapadne Srbije i regiona Južne i Istočne Srbije. Lokalne samouprave u predlozima projekata mogu da konkurišu za nabavku IT opreme i licenciranog softvera u vrednosti od 7.000 do 9.000 EUR kao i da navedu koji vid tehničke podrške im je potreban da bi unapredile eUpravu.

U skladu sa nacionalnim okvirom, program Swiss PRO će lokalnim samoupravama pružiti tehničku podršku prilagođenu njihovim individualnim potrebama kako bi se, između ostalog, razvili interni procesi i procedure, unapredila primena elektronskog upravnog postupka (eZUP-a), razvile postojeće ili nove eUsluge, te izradila rešenja za internet prezentacije jedinica lokalnih samouprava.

Program Swiss PRO posebno ohrabruje lokalne samouprave da u predloge projekata uvrste rad na razvijanju i unapređenju eUsluga za pripadnike nacionalnih manjina, kao i na uvođenju pomoćnih tehnologija koje bi povećale pristupačnost ovih usluga osobama sa invaliditetom. Takođe, ovo je prilika za lokalne samouprave da omoguće stanovništvu da aktivno učestvuju u procesu donošenja odluka u svojim zajednicama kroz uspostavljanje stranica eParticipacija i eSlušanje.

Više informacija o pozivu, načinu konkurisanja i kriterijumima za izbor projekata dostupno je na https://www.swisspro.org.rs/en/ktext/javni-poziv-za-podrsku-jedinicama-lokalne-samouprave-u-jacanju-kapaciteta-za-unapredenje-elektronske-uprave

Izvor: Program Swiss PRO i Koordinaciono telo