Arhiva vesti
                   

PREMIJERA FILMA „UHVATI ME AKO MOŽEŠ“ / “CATCH ME IF YOU CAN”

9. Decembar 2010.

Multietnička organizacija “The Future” iz Velikog Trnovca je u utorak 30. Novembra 2010. Godine građanima Bujanovca premijerno pokazala dugometražni film  „Uhvati me ako možeš“/“Catch me if you can”. Film je deo projekta „Zajedno za osmeh“ koji je podržalo Koordinaciono telo Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa.

Ova organizacija iza sebe ima već jedan film, kratkometražnog karaktera, koji ima jaku poruku za mlade želeći da ih odvrati od opojnih supstanci, i koji s ebavi promocijom zdravog života.

U filmu „Uhvati me ako možeš“/“Catch me if you can” igraju mladi albanske,
romske i srpske nacionalnosti. Cilj filma, koji je u osnovi komedija, je poboljšanje komunikacije između mladih na jugu Srbije.

Film prikazuje zajednički život i druženja mladih svih nacionalnosti. Poruka je jasna: razlike u jeziku nisu bitne jer su glumnci u filmu komunicirali namaternjim jezicima ali i na engleskom.

Na premijeru filma došlo je više od 650 građana Bujanovca. Jasno je da su ovakvi projekti dobrodošli jer utiču na poboljšanje odnosa izmrđu pripadnika svih zajednica koje žive u Bujanovcu.