Arhiva vesti
                   

PRELIMINARNA RANG LISTA UČENIKA SA PODRUČJA OPŠTINA PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA KOJI SU PODNELI MOLBE NA KONKURSU ZA DODELU STIPENDIJA UČENICIMA SREDNjIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU 2017/2018 GODINU

26. Septembar 2017.

Komisija Službe Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa za dodelu đačkih stipendija učenicima srednjih škola za školsku 2017/2018 godine, na osnovu zapisnika 100 broj 67-00-00001-13/2017-01 od 26.09.2017 godine i raspoloživih finansijskih sredstava objavljuje preliminarnu rang listu učenika za dobijanje učeničkih stipendija.

Preuzmi dokument:

Preliminarna rang lista (pdf)

Prigovori na preliminarnu rang listu kandidata mogu se dostaviti Službi Koordinacionog tela na isti način kao i molbe za dodelu stipendija najkasnije u roku od osam dana po objavljivanju preliminarne rang liste. Prigovor mora biti obrazložen, odnosno uz njega mora biti dostavljena odgovarajuća dokazna dokumentacija. Prigovor koji nije obrazložen, odnosno uz koji nije dostavljena odgovarajuća dokumentacija neće se razmatrati. Komisija za učeničke stipendije će razmatrati prigovore i utvrditi konačnu rang-listu kandidata.

Konačna rang lista i spisak kandidata sa primercima ugovora Služba Koordinacionog tela će sačiniti i dostaviti školama u roku od osam dana od isteka roka za prigovore na rang liste.

Izvor: Koordinaciono telo Vlade Republike Srbije