Arhiva vesti
                   

PREDSTAVNICI KOORDINACIONOG TELA, MINISTARSTVA DRŽAVNIH INSTITUCIJA I OEBS NA SASTANKU SA NACIONALNIM SAVETOM ALBANACA

7. Novembar 2019.

Preševo, Bujanovac, Medveđa – U organizaciji Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa uz podršku misije OEBS, Nacionlni savet Albanske nacionalne predstavio je nacrt Strategije rada 2020.-2025. godine. Prvom u nizu sastanaka, prisustvovali su predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnloškog razvoja, Ministarstva državne uprave i lokalane samouprave, Ministarstva kulture i informisanja, Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Službe Koordinacionog tela za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa, Zavoda za unapređenjivanje obrazovanja i vaspitanja i predstavnici OEBS-a. 

Ragmi Mustafa, predsednik NSA, predstavio je delove Stategije iz četiri oblasti u kojima NSA ima ovlašćenja, službena upotreba jezika i pisma, informisanje, obrazovanje i kultura. U konstruktivnoj atmosferi, predstavnici ministarastava i institucija saglasili su se da je ova vrsta koordinacije neophodna i u daljem radu, kako bi se unapredio položaj albanske nacionalne manjine u svim životno važnim segmentima.

Strategija između ostalog predviđa štamapanje Kataloga najčešćih albanskih imena i prezimena, ispisivanje naziva ustanova i ulica dvojezično i upotrebu albanskog jezika u javnim institucijama, unapređenje informisanja albanske manjine kroz pružanje podrške proizvodnje medijskih sadržaja na albanskom jeziku i profesionalizaciji medijskih radnika. U segmentu obrazovanja izdvojene su tri teme, obezbeđivanje udžbenika za osnovne i srednje škole, stručno usavršavanje i profesionalni razvoj nastavnika koji izvode nastavu na albanskom jeziku i priznavanje diploma. Iz oblasti kulture nagalašene su teme izgradnja internet platforme “Digitalni muzej”, dopunjavanje knjižnog fonda na albanskom jeziku u javnim biliotekama u tri opštine i osnivanje Zavoda za kulturu.

Predstavnici svih državnih institucija na ovom sastanku saglasisli su se da će pružiti punu i neophodnu podršku u realizaciji Strategije NSA.

Izvor: Koordinaciono telo