Arhiva vesti
                   

PREDSTAVLjANjE PROJEKTA ACT NAMENjNOG PODRŠCI LOKALNIH OCD

4. Decembar 2019.

Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative pozivaju zainteresovane organizacije civilnog društva da prisustvuju predstavljanju projekta ACT, 17. decembra 2019. godine od 10.30 do 15 časova u Kući aktivizma (Dobračina 55, Beograd).

Cilj projekta je aktivno građansko društvo, u kome građani više učestvuju u procesima donošenja odluka, naročito na lokalnom nivou.

ACT ima tri komponente kroz koje će pružiti podršku civilnom društvu, pri čemu će fokus biti na organizacijama na lokalnom nivou. Podrška će se pružati kroz različite šeme grantova i razvoj kapaciteta organizacija sa fokusom na:

• izgradnju i jačanje veza OCD sa građanima, jačanje kapaciteta OCD za javno zagovaranje i bolje formulisanje potreba građana i jačanje kapaciteta za pružanje usluga u lokalnoj zajednici;

• razmenu znanja i iskustava OCD, kao i uspostavljanje saradnje, kroz različite mreže OCD u cilju povećanja uticaja u procesu donošenja odluka za dobrobit građana;

• saradnju OCD i lokalnih samouprava u cilju pružanja boljih usluga građanima.

Učešće predstavnika OCD potrebno je da potvrdite najkasnije do 10. decembra 2019, registracijom na https://www.surveymonkey.com/r/ZFXL3PV.  Broj prijava će biti ograničen zbog limitiranih kapaciteta. Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete, moći ćete da pratite događaj putem Lajvstrima,  koji će biti obezbeđen na internet stranici Građanskih inicijativa ili putem facebook stranice ACT projekta.

ACT će tokom naredne godine održati info dane širom Srbije na kojima će detaljno predstaviti buduće aktivnosti projekta i program dodele grantova.

Realizaciju ovog projekta omogućila je Vlada Švajcarske, kroz Švajcarsku agenciju za razvoj i saradnju (SDC), opredeljujući sredstva u ukupnom iznosu od 5,3 miliona švajcarskih franaka za realizaciju programa „Za aktivno građansko društvo zajedno – ACT.

Radni jezik je srpski, uz obezbeđen prevod na i sa engleskog jezika. Organizator će pokriti putne troškove učesnika van Beograda.

Agenda i pozivno pismo su dostupni na  https://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv/predstavljanje-projekta-act-namenjnog-podr%C5%A1ci-lokalnim-ocd.39.html?invitationId=667

Izvor: Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom i Koordinaciono telo