Arhiva vesti
                   

PREDSTAVLjANjE PROGRAMA "EVROPA ZA GRAĐANE I GRAĐANKE" U BUJANOVCU

6. Februar 2019.

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, kao nacionalna kontakt tačka za program Evropske unije „Evropa za građane i građanke” u Srbiji, u saradnji sa Službom Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa poziva organizacije civilnog društva, jedinice lokalne samouprave, obrazovne i kulturne institucije i druge zainteresovane aktere, da prijave svoje predstavnike za učešće u prezentaciji programa „Evropa za građane i građanke”.

Prezentacija će se održati 20. februara 2019. godine u Bujanovcu, u prostorijama odeljenja Ekonomskog fakulteta u Bujanovcu, ulica Karađorđa Petrovića b.b. u 12:00 časova.

Cilj prezentacije je predstavljanje ciljeva i prioriteta programa Evropske unije „Evropa za građane i građanke”, upoznavanje sa njegovom strukturom i rokovima za podnošenje predloga projekata, kao i predstavljanje dosadašnjih rezultata učesnika iz Srbije.

Na skupu će takođe biti predstavljeni planovi Službe Koordinacionog tela za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa za finansiranje organizacija civilnog društva za ovu godinu kao i najvažnije aktivnosti Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i podrška koju Kancelarija može pružiti civilnom i javnom sektoru.

Prijavljivanje za učešće je isključivo elektronskim putem na adresu: office@civilnodrustvo.gov.rs, najkasnije do ponedeljka 18. februara 2019. godine u 14:00 časova, sa naznakom „Prijava za prezentaciju EFC – Bujanovac”.

Opšti ciljevi programa „Evropa za građane i građanke” su doprinos razumevanju Evropske unije, njene istorije i različitosti, kao i promocija evropskog građanstva i unapređenje građanskog i demokratskog učešća na nivou EU. Za više informacija o programu EFC posetite sajt Kancelarije ili se obratite putem telefona (011) 31 30 968.

Napomena: Organizatori nisu u mogućnosti da nadoknade putne troškove učesnika/ca.

DOKUMENTA ZA PREUZIMANjE:

Pozivno pismo

Agenda

LINK: http://civilnodrustvo.gov.rs/poziv/predstavljanje-programa-%22evropa-za-gra%C4%91ane-i-gra%C4%91anke%22-u-bujanovcu.39.html?invitationId=574&fbclid=IwAR2SB16gHI_TjnbZys0ZQtmnE5nRuAeE1TZnHUewCouiqbtCDWfym-yZZAM

Izvor: Kancelarija za saradnju sa civlnim drustvom, Sluzba Koordinacionog tela