Arhiva vesti
                   

POZIV ZA PRIJAVU NA KONKURS ZA LOKALNE ASISTENTE NA PROJEKTU PRIMENA PREPORUKA ZA UNAPREĐENjE NASTAVE SRPSKOG KAO NEMATERNjEG JEZIKA U PREŠEVU, BUJANOVCU I MEDVEĐI

23. Decembar 2014.

Služba Koordinacionog tela poziva zainteresovane da se prijave za mesto lokalnog asistenta na projektu Primena preporuka za unapređenje nastave srpskog kao nematernjeg jezika u Preševu, Bujanovcu i Medveđi, koji finansiraju Ambasada Velike Britanije u Beogradu, Kancelarija visoke komesarke za nacionalne manjine i program Evropski PROGRES.

Za realizaciju projekta potrebna su dva asistenta, i to jedan u Bujanovcu i jedan u Preševu. Asistenti će biti u stalnoj komunikaciji sa koordinatorkom projekta i radiće pod njenim vođstvom. Zaduženja asistenata uključuju izradu dokumenata potrebnih za sprovođenje projekta, održavanje kontakata sa lokalnim partnerima i učesnicima na projektu, obezbeđivanje logističke podrške, izradu mesečnog izveštaja o radu i druge aktivnosti po potrebi.

Asistenti će poslove obavljati u periodu od januara do jula 2015. godine.

 

Uslovi koje kandidati treba da ispune su:

- Odlično poznavanje srpskog jezika (čitanje, pisanje, komunikacija);

- Odlično poznavanje albanskog jezika (čitanje, pisanje, komunikacija);

- Završen fakultet u oblasti društvenih nauka, prava, ekonomije;

- Dobre organizacione sposobnosti i veštine komunikacije.

 

Neophodna dokumentacija:

- Popunjen obrazac radne biografije

- Motivaciono pismo

 

Dokumentaciju dostaviti putem elektronske pošte na adresu: office@kt.gov.rs

sa naznakom: PRIJAVA NA KONKURS ZA LOKALNOG ASISTENTA

Rok za dostavljanje prijava je 05.01.2015. do 15:30 časova.

Razgovor sa kandidatima biće obavljen 08.01.2015. godine u prostorijama Službe Koordinacionog tela u Bujanovcu (Trg Karađorđa Petrovića bb - zgrada opštine Bujanovac). Kandidati koji dostave urednu dokumentaciju biće obavešteni o tačnom vremenu razgovora putem elektronske pošte koju su naveli u obrascu radne biografije.