Arhiva vesti
                   

POZIV ZA OBUKU U NOVOM PAZARU: SARADNjA LOKALNIH SAMOUPRAVA SA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA U RAZVOJU LOKALNE ZAJEDNICE (ROK: 2. MART 2020)

27. Februar 2020.

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom, kao stručna služba Vlade Republike Srbije, u 2020. godini nastavlja sa aktivnostima usmerenim na jačanje kapaciteta organa javne uprave i organizacija civilnog društva u pravcu izgradnje i unapređenja dijaloga i njihove međusobne saradnje.

U prethodnom periodu, na predlog Vlade Republike Srbije, je usvojen set zakona kojima su uvedene različite obaveze organa uprave koje imaju za cilj da podstaknu veće učešće građana i civilnog društva u procesima odlučivanja, pre svega u pripremi propisa i dokumenata javnih politika. Navedenim zakonskim rešenjima istovremeno se ohrabruje razvoj saradnje sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva koje okupljaju građane oko pitanja koja su u opštem interesu i predstavljaju najaktivniji deo zainteresovane javnosti.

Pored podsticanja saradnje u procesima odlučivanja, Kancelarija kontinuirano promoviše i radi na jačanju kapaciteta jedinica lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva za veće učešće u EU Programu „Evropa za građane i građanke“, za koji je Kancelarija nacionalna kontakt tačka u Republici Srbiji.

Imajući u vidu potrebu da se obezbedi efikasna primena novog pravnog okvira i ojačaju kapaciteti lokalnih samouprava i civilnog društva za međusobnu saradnju u cilju razvoja lokalnih zajednica, Kancelarija organizuje ciklus obuka kojima će biti obuhvaćeni predstavnici oba sektora.

U skladu sa navedenim, pozivamo Vas da uzmete aktivno učešće na obuci koja će se održati u Novom Pazaru, u sredu 4. marta 2020. godine u Kulturnom centru (Stevana Nemanje br. 2) sa početkom u 9 časova, te da svoje ili prisustvo najviše dva predstavnika Vaše institucije/organizacije potvrdite najkasnije do ponedeljka, 2. marta na adresu sanja.atanaskovic@civilnodrustvo.gov.rs.

Obuka je deo aktivnosti predviđenih Akcionim planom za sprovođenje međunarodne inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu za period 2018 – 2020. godine, kojoj je Republika Srbija pristupila 2012. godine, a koja ima za cilj da osigura obaveze Vlade prema građanima u smislu promovisanja transparentnosti, osnaživanja građana, borbe protiv korupcije i korišćenja novih tehnologija u jačanju kapaciteta i efikasnosti javne uprave.

Za sve informacije možete se obratiti Danilu Rodić (011/313-09-72, i-mejl danilo.rodic@civilnodrustvo.gov.rs) ili Sanji Atanasković Opačić (011/313-09-68, i-mejll sanja.atanaskovic@civilnodrustvo.gov.rs).

Organizatori nisu u mogućnosti da nadoknade putne troškove učesnika.

Pozivno pismo je dostupno na  https://civilnodrustvo.gov.rs/upload/documents/Pozivi/Javni%20poziv%20za%20OCD%20i%20JLS%20Novi%20Pazar.pdf

Agenda je dostupna na https://civilnodrustvo.gov.rs/upload/documents/Pozivi/2020/Agenda%20Novi%20Pazar%20final.pdf

Izvor: Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom i Koordinaciono telo