Arhiva vesti
                   

POZIV ZA DODELU GRANTOVA LOKALNIM I REGIONALNIM MEDIJIMA U SRBIJI ZA UNAPREĐENjE POSLOVANjA I/ILI AKTIVNO IZVEŠTAVANjE GRAĐANA (ROK: 19. JUL 2020)

30. Jun 2020.

Projekat “Media for all““(Podrška većoj nezavisnosti medija na Zapadnom Balkanu) poziva lokalne i regionalne medije da se prijave za grantove.

Ovaj regionalni Projekat sprovodi na Zapadnom Balkanu konzorcijum koji predvodi Britanski savet u partnerstvu sa  Balkanskom istraživačkom mrežom (BIRN), Fondacijom Thomson i INTRAC (Međunarodnom nevladinom organizacijom „Centar za trening i istraživanje”), a finansira ga vlada Velike Britanije posredstvom Britanske Ambasade u Srbiji.

Projekat objavljuje dva zasebna poziva za dostavljanje prijava za dodelu grantova za:

1. Unapređenje poslovanja,

2. Aktivno izveštavanje građana.

 

Mediji  mogu da se prijave na jedan ili oba Poziva u zavisnosti od njihovih potreba i kapaciteta za istovremeno sprovođenje aktivnosti.

Poziv za grantove za unapređenje poslovanja ima za cilj da podrži lokalne i regionalne nezavisne medije u Srbiji da se približe finansijskoj održivosti unapređenjem poslovanja i organizacionih kapaciteta. Da bi se prijavili za grant za unapređenje poslovanja, zainteresovani mediji moraju da dostave svoju poslovnu ideju i indikativni budžet. Uspešni podnosioci će dobiti dvomesečnu tehničku pomoć za razvoj poslovne ideje u poslovni plan i budžet. Nakon uspešnog završetka faze tehničke pomoći, odabranim podnosiocima će biti dodeljen grant za sprovođenje poslovnog plana. Predloženi iznos granta za realizaciju poslovne ideje mora da bude između 10,000 i 25,000 britanskih funti. Period sprovođenja poslovnog plana ne može da bude duži od 12 (dvanaest) meseci. Obrazac prijave i dokumenti za Poziv za unapređenje poslovanja su dostupni za preuzimanje na dnu ove stranice.

Poziv za grantove za aktivno izveštavanje građana ima za cilj da podrži lokalne i regionalne nezavisne medije u Srbiji da budu više usmereni ka publici jačanjem odnosa između građana i medija, upotrebom softverske aplikacije “Aktivno izveštavanje građana”. Korisnici grantova će dobiti ovu aplikaciju kako bi svojoj publici omogućili da im predlaže teme, dostavlja svedočenja, dokumenta i dokaze, sa ciljem da se građani uključe u produkciju sadržaja i pre njegovog objavljivanja. Korisnici grantova će dobiti obuku za korišćenje aplikacije, kao i podršku redakciji i mentorstvo tokom realizacije projekta. Bespovratna sredstva koja se traže po ovom pozivu moraju da budu između 7,500 i 15,000 britanskih funti (GBP). Trajanje projekta je ukupno 9 (devet) meseci, uključujući postavljanje aplikacije na njeb sajtove korisnika grantova i obuku o njenoj primeni. Obrazac prijave i dokumenti za Poziv za aktivno izveštavanje građana su dostupni za preuzimanje na dnu ove stranice.

Na konkurs mogu da se prijave samo mediji registrovani u Agenciji za privredne registre (APR) u Srbiji. Medij, odnosno pravno lice vlasnik medija, mora da bude registrovan u Srbiji pre 1. januara 2018. godine.

Tokom postupka selekcije, pored kvaliteta predloga i kapaciteta podnosioca da predlog sprovede, u obzir će se uzimati i dokazana posvećenost medija pridržavanju Zakona i poštovanju Etičkog kodeksa novinara Srbije. U obzir će se uzimati i  Odluke Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) i Komisije za žalbe Saveta za štampu, kao i izvršne sudske presude, posebno one koje se odnose na  govor mržnje, diskriminaciju, prava maloletnika i manjina, zaštitu privatnosti i pretpostavke nevinosti. 

 

Projekat podstiče medije koji deluju u slabije razvijenim zajednicama i/ili koje su osnovali ili njima upravljaju manje zastupljene grupe (manjine, mladi i drugi) da se prijave na konkurs.

• Prijave moraju da budu popunjene na engleskom jeziku

• Rok za dostavljanje prijava za oba poziva je 19. jul 2020. godine

• Vreme i datum onlajn informativnih sesija će biti naknadno objavljeni

 Dodatne informacije o konkursu, prijavni formular i prateća dokumentacija su dostupni na https://www.britishcouncil.rs/programmes/education/media/call-bd-and-ecr-grants

Izvor: Britanski savet i Koordinaciono telo