Arhiva vesti
                   

PODRŠKA ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU U IZNOSU OD 400.000 EVRA

30. Jun 2015.

Bujanovac, Preševo, Medveđa - U okviru aktivnosti razvojnog programa Evropski PROGRES, koje imaju za cilj podršku rodnoj ravnopravnosti i ekonomsko osnaživanje žena kroz kreiranje novih radnih mesta, objavljen je javni poziv za dodelu bespovratne pomoći za pokretanje biznisa u vlasništvu žena, koje će voditi žene. Evropska unija i Vlada Švajcarske izdvojile su ukupno 400.000 evra za podršku 40 projekata. Javni poziv biće otvoren do  24. jula 2015. godine.

Pravo učešća na konkursu imaju nezaposlene žene, koje su u trenutku objavljivanja javnog poziva prijavljene na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje najmanje tri meseca neprekidno, imaju trajno boravište i planiraju pokretanje biznisa u jednoj od 34 opštine ili grada na jugoistoku i jugozapadu Srbije koji su uključeni u realizaciju programa Evropski PROGRES.

„Od žena čije predloge projekata bude odabrala komisija, očekujemo da pokrenu i vode svoj sopstveni posao koji će, nadamo se, biti uspešan i nakon isteka projekta“ rekao je Dragan Mladenović, rukovodilac sektora za dobro upravljanje i socijalnu uključenost u okviru programa Evropski PROGRES.

Program će podržati biznise u oblasti proizvodnje i pružanja usluga i svi projekti će biti izabrani kroz transparentan i konkurentski proces. Projekti će biti odabrani na osnovu njihove relevantnosti, očekivanih ishoda i održivosti nakon njihovog isteka.  Najviši iznos sredstava koji može da bude odobren po projektu je 10.000 evra, a najniži 1.500 evraSprovođenje aktivnosti u okviru svakog odabranog projekta će trajati ne duže od 12 meseci, počev od dana potpisivanja sporazuma, a sve aktivnosti moraju biti  sprovedene najkasnije do 1. oktobra 2016.

Evropski PROGRES neće dodeljivati novčana bespovratna sredstva, već će u odobrenoj vrednosti biti nabavljene mašine, oprema i druga trajna dobra neophodna za pokretanje biznisa. Nakon konačnog odobrenja predloga projekta, a pre nabavke i isporuke tražene opreme, mašina i trajnih dobara, buduće preduzetnice će započeti proces registracije preduzeća kod Agencije za privredne registre. Troškove registracije preduzeća i doprinosa podnose same preduzetnice.

„Projekti podrške ženskom preduzetništvu imaju za cilj da pruže nezaposlenim ženama priliku da promene svoj i živote svojih porodica na bolje, i da postanu pozitivan primer drugim ženama u svojim zajednicama“, rekla je Ana Nedeljković, saradnica za dobro upravljanje i rodnu ravnopravnost u okviru programa Evropski PROGRES.

Kako bi približio uslove konkursa, Evropski PROGRES je u periodu od 26. marta do 8. aprila 2015. godine održao sedam informativnih sesija na jugoistoku i jugozapadu Srbije. Takođe, program je u maju održao devet obuka za izradu biznis planova za sve zainteresovane kandidatkinje u cilju priprema za podnošenje predloga projekata u okviru javnog poziva.

Više informacija o samom pozivu kao i detaljna dokumentacija za prijavljivanje dostupno je na veb sajtu Evropskog PROGREShttp://www.europeanprogres.org/pozivi/sr/ .

Izvor: Evropski Progres i Koordinaciono telo