Arhiva vesti
                   

POČINjE PROJEKAT "AKTIVIZAM MLADIH KAO PREVENCIJA SUKOBA"

23. Septembar 2013.

Bujanovac - Građanske inicijative iz Beograda i Civilni resursni centar iz Bujanovca su pokrenuli projekat koji će u naredne dve godine povezivati multietničke grupe srednjoškolaca i nastavnika u Bujanovcu i Preševu. Kroz volontiranje, diskusije i aktivno učešće u đačkim parlamentima, đaci i nastavnici će zajedno raditi na prevenciji sukoba stvarajući čvršće veze i održive mehanizme za jačanje učešća i saradnje srednjih škola na jugu Srbije, kao i sa postojećim strukturama na nivou Srbije. 11. septembra 2013. godine,  Građanske inicijative i Civilni resursni centar potpisali su memorandume o saradnji sa četiri srednje škole iz Bujanovca i Preševa. U projekat "Aktivizam mladih kao prevencija sukoba" uključile su se: gimnazija "Skenderbeg" i srednja tehnička škola iz Preševa, stručna škola "Sveti Sava" i srednja škola "Sezar Suroi" iz Bujanovca.

Tokom naredne dve godine đaci i nastavnici iz različitih etničkih grupa biće uključeni u brojne školske i vanškolske aktivnosti. Program će obuhvatiiti rad sa nastavnicima za primenu metode strukturisane diskusije, kroz koju se đaci motivišu na razgovor i razmenu mišljenja o aktuelnim i kontroverznim temama. Kako bi se podstakao aktivizam i veće učešće đaka u procesu odlučivanja u školama, projekat će posebno biti usmeren na jačanje učeničkih parlamenata u školama u Bujanovcu i Preševu, njihovo povezivanje i stvaranje zajedničkog učeničkog parlamenta dve opštine. Tokom celog projekta đaci će biti uključeni u brojne radionice i seminare, u okviru kojih će osmišljavati i sprovoditi volonterske akcije, motivisati vršnjake i sugrađane da im se pridruže u rešavanju različitih problema u zajednici. Pored nastavnika i đaka, plan je da u sprovođenje projekta i sve navedene aktivnosti budu uključeni i njihovi roditelji kao i lokalne institucije, organizacije civilnog društva i privatni preduzetnici, kako bi što šira zajednica bila aktivna u prevenciji sukoba i radu za opšte dobro svih.

Projekat "Aktivizam mladih kao prevencija sukoba" sprovode Građanske inicijative i Civilni resursni centar, a podržava ga ambasada Velike Britanije u Beogradu.

Izvor: Beta