Arhiva vesti
                   

OTVORENE PRIJAVE ZA UČEŠĆE NA AKADEMIJI ROMSKOG LIDERSTVA (Rok: 10. jul 2020)

6. Juli 2020.

OEBS-ova Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) organizuje Akademiju romskog liderstva.

Akademija će se održati u Berlinu u periodu od 1. do 31. oktobra 2020, a namenjena je predstavnicima i predstavnicama romske nacionalne manjine koji ispunjavaju određene uslove navedene u konkursu,  a jedan od njih je znanje engleskog jezika.

Akademija će okupiti oko 20 učesnika i učesnica iz sledećih zemalja: Bugarska, Češka, Francuska, Nemačka, Mađarska, Italija, Severna Makedonija, Rumunija, Srbija, Slovačka i Španija.

Rok za prijavljivanje je 19. jul 2020. godine.

Dodatne  informacije o Akademiji i  uslovima za prijavljivanje na konkurs, kao  i prijavni formular, su  dostupni na linku https://www.osce.org/odihr/455758

Izvor: OEBS i Koordinaciono telo