Arhiva vesti
                   

OBAVEZA OTVARANjA POSEBNOG NAMENSKOG RAČUNA ZA BUDžETSKA SREDSTVA

23. Mart 2016.

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije obaveštava organizacije civilnog društva da je ponovo uvedena obaveza otvaranja posebnog namenskog računa kod Uprave za trezor za one organizacije kojima se vrši prenos budžetskih sredstava.

Ova obaveza definisana je Pravilnikom o izmeni i Pravilnikom o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna kod Uprave za trezor, (Službeni glasnik RS, br. 24/2016.)

Oba pravilnika su dostupna na http://www.civilnodrustvo.gov.rs

Izvor: Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i Koordinaciono telo