Arhiva vesti
                   

OBAVEŠTENjE - Odluka Komisije o izboru kandidata nakon intervjua

23. Mart 2011.

U skladu sa objavljenim Konkursom za dodelu stipendija za upis na studije na Univerzitetu u Novom Sadu, Komisija za sprovođenje konkursa u sastavu: Jelena Varagić, predsednik Komisije, Danijela Nenadić, član, Nebojša Andrić, član, Milijan Milenković, član, Milutin Jovanović, član, Nedžmedin Ahmedi, član, i Agim Hasani, član, održala je sastanke 17.03.2011. i 18.03.2011. godine, u kancelarijama Službe Koordinacionog tela u Preševu i Bujanovcu, kojom prilikom je intervjuisala sve kandidate koji su ispunili formalne uslove konkursa.

Nakon obavljenog razgovora sa kandidatima, članovi Komisije su, ceneći motivisanost, veštinu komunikacije i poznavanje srpskog jezika kandidata čiji maternji jezik nije srpski, doneli odluku o izboru 13 kandidata koji su prošli ovaj krug izbornog postupka i postali potencijalni stipendisti, i to 7 kandidata albanske i 6 kandidata srpske nacionalnosti:

1) Dafina Aliu, opština Preševo,
2) Besijan Bajrami, opština Preševo,
3) Jehona Bajrami, opština Preševo,
4) Ilir Dželili, opština Preševo,
5) Arijana Bajrami, opština Preševo,
6) Esra Murati, opština Bujanovac i
7) Besim Ibrahimi iz opštine Bujanovac
8) Maja Stojanović, opština Preševo,
9) Sanja Svetozarević, opština Preševo,
10) Miljana Nikolić, opština Bujanovac,
11) Milena Andrejević, opština Bujanovac,
12) Miloš Kostić, opština Bujanovac,
13) Ivana Nedić, opština Bujanovac.

Za učenike albanske nacionalnosti biće organizovan kurs srpskog jezika čije je pohađanje obavezno, nakon čega će kandidati biti u obavezi i da ga polože.

Novi krug eliminacije kandidata biće nakon polaganja kursa srpskog jezika.

Služba Koordinacionog tela će nastojati da dve nedelje pre polaganja prijemnog ispita organizuje i pripremnu nastavu u Novom Sadu za izabrane kandidate.

Kandidati koji polože prijemni ispit postaju konačni stipendisti Službe Koordinacionog tela i potpisuju Ugovor sa Koordinacionom telom o dobijanju stipendije.

Ovo obaveštenje istaći na oglasnoj tabli opštine Bujanovac i Preševo, u kancelarima Službe Koordinacionog tela u Bujanovcu i Preševu i na web stranici Službe Koordinacionog tela.

PREDSEDNIK KOMISIJE
Jelena Varagić