Arhiva vesti
                   

„NOVE GENERACIJE MLADIH U NOVIM IZAZOVIMA”

24. Juli 2015.

Preševo, Bujanovac, Medveđa - Akademska inicijativa „Forum 10”, uz podršku Fonda za otvoreno društvo u Srbiji, objavljuje poziv za učešće dvadeset mladih pripadnika/ca albanske i bošnjačke  nacionalne manjine u projektu „Nove generacije mladih u novim izazovima – manjinski lideri u Sandžaku i na jugu Srbije”.

Projekat ima za cilj jačanje kapaciteta mladih u Sandžaku i na jugu Srbije u preuzimanju aktivne uloge u društvenim procesima od značaja za unapređenje ljudskih, posebno manjinskih prava, kroz stvaranje mehanizama za njihovo akivno učešće u procesima kritičkog promišljanja, podsticanja na dijalog i predlaganja praktičnih politika  i rešenja za probeleme koji zadiru u domen ostvarivanja prava albanske i bošnjačke nacionalne manjine u Srbiji.

Projekat će omogućiti edukaciju mladih, koji su prepoznati kao potencijalni budući lideri u svojim zajednicama, iz oblasti ljudskih i manjinskih prava i evrointegracija, kao i njihovo osposobljavanje za budući istraživački i publicistički rad i javno delovanje.

Projekat obuhvata tri trodnevna modula/seminara koji će tokom septembra i oktobra biti održani u Novom Pazaru, Bujanovcu i Vranjskoj Banji. Predviđeno je i održavanje regionalne konferencije „Nove generacije mladih u novim izazovima”.

Izvor: Danas i Koordinaciono telo