Arhiva vesti
                   

NOVA RADNA MESTA ZA TEŠKO ZAPOŠLjIVE I BOLjA SOCIJALNA ZAŠTITA NA JUGU SRBIJE

30. Jun 2017.

Niš - Evropska unija i Vlada Švajcarske obezbedili su bespovratna sredstva za samozapošljavanje 28 ljudi čije su ideje prepoznate kao najbolje u okviru projekta vrednog 170.000 evra koji je za cilj imao osnaživanje ranjivih i marginalizovanih grupa u 34 lokalne samouprave na jugoistoku i jugozapadu Srbije.

Pored pomenutog ključnog rezultata, projekat koji je sproveden u partnerstvu sa Centrom za socijalnu politiku, Centrom za istraživanje javnih politika i Edukacionim centrom Leskovac, obuvatio je i analizu institucionalnih kapaciteta lokalnih samouprava, analizu zapošljivosti ugroženih grupa i usluga socijalne zaštite u 34 grada i opštine na jugu zemlje

Čestitajući novim preduzetnicima i preduzetnicama, Marko Vujačić, nacionalni rukovodilac Evropskog Progresa,  istakao je posvećenost EU i Vlade Švajcarske unapređenju kvaliteta života stanovništva na jugu zemlje, sa posebnim akcentom na unapređenje lokalne uprave, kako u institucionalnom smislu, tako i u razvijanju i sprovođenju politika u oblasti socijalne inkluzije ranjivih grupa, uključujući i njihovo zapošljavanje.

„Rezultati ovog projekta su pokazatelji ne samo u kom pravcu lokalne samouprave treba da se dalje razvijaju, nego i da postoje dobre osnove za unapređenje njihovih kapaciteta. Nadamo se da će sve izrađene analize, metodologije i stečena iskustva upravo poslužiti  za bolje sagledavanja potreba ranjivih grupa na lokalu, te razvijanju relevantnih politika i inovativnih modela usluga socijalne zaštite i zapošljavanja, jer je društvena podrška neophodna za njihovo socijalno uključivanje“, rekao je Marko Vujačić.

U tri opštine, Bujanovcu, Bosilegradu i Merošini,  pružena je podrška za uspostavljanje održive socijalne usluge u skladu sa zakonom koja treba da odgovori na potrebe stanovništva.

 „Zajedno smo uspostavili novu uslugu, pomoć u kući za stara lica kojom ne samo da se pomaže ovoj najbrojnijoj ranjivoj kategoriji u tri opštine već podrazumeva radno angažovanje nezaposlenih žena“, rekla je Danijela Nikolić, iz opštine Merošina.

Na skupu je istaknuto da je saradnja lokalnih vlasti sa institucijama na centralnom nivou neophodna za efektivno sprovođenja svake regulatorne i reformske izmene, dok lokalne samouprave treba više da se usmere na međusobnu saradnju i razmenu iskustva u oblasti socijalne zaštite i zapošljavanja ranjivih grupa, gde udruživanje resursa i znanja može da vodi ka bržim reformama.

Izvor: Evropski Progres i Koordinaciono telo