Arhiva vesti
                   

MLADI: POZIV ZA UČEŠĆE NA TRENINGU MEDIJSKE I DIGITALNE PISMENOSTI (ROK: 6. SEPTEMBAR 2019)

26. Avgust 2019.

Poslovno udruženje asocijacije lokalnih i nezavisnih medija Lokal pres poziva mlade osobe, aktiviste i omladinske radnike da se prijave za učešće na treningu „MLADI” koji će se baviti medijskom i digitalnom pismenošću. Lokal pres želi da unapredi veštine kritičkog razumevanja medijskih sadržaja mladih, kao i njihovog traženja informacija, proizvodnje (multi)medijskih sadržaja i vođenja online i offline kampanja. Učesnike treninga žele da osnaže i da rade sa drugim mladim ljudima kroz vršnjačke radionice i time među svojim vršnjacima promovišu aktivno građansko učešće mladih. Svi učesnici će dobiti podršku mentora da i u praksi unaprede znanje stečeno na treningu.

Internet i online mediji stvorili su prostor za izražavanje mišljenja, građansko novinarstvo, online aktivizam i promociju demokratije i aktivnog građanstva. Demokratsko društvo čine informisani građani i građanke koji donose informisane odluke, a mladi su u tom procesu naročito važni.

Četvorodnevni trening, koji će biti održan između 19. i 22. septembra 2019. godine u Kraljevu, osnažiće veštine čitanja, razumevanja i proizvodnje medijskih sadržaja. Obuka, koja je prva od tri treninga, je koncipirana kao trening za omladinske edukatore, pa će učesnici biti obučeni i kako da stečeno znanje efikasno prenesu na druge mlade ljude. Učesnici treninga imaće priliku i da stečeno znanje odmah primene na obuci i daju sugestije i smernice za poboljšanje komunikacije mladih, udruženja mladih i za mlade i medija.

Poziv je otvoren za 16 mladih, aktivista i omladinskih radnika koji žele da bolje razumeju medije, kao i da proizvode medijske sadržaje kako bi svoje mišljenje podelili sa drugim mladim ljudima. Od učesnika se očekuje da nakon treninga sprovedu jednu aktivnost zavisno od ličnih interesovanja: napišu blog o treningu ili nekoj od tema koje su obrađene na treningu, urade radionicu na temu medijske pismenosti u svojoj lokalnoj sredini; realizuju mini online ili offline kampanju, flesh mob i drugo. Učesnici će imati mentorsku podršku za realizaciju ovih aktivnosti. Tokom treninga će biti odabrani i učesnici koji će biti pripremljeni za implementaciju radionica u školama, za šta je takođe predviđena mentorska podrška, kao i honorar.

Trening je deo projekta MLADI a finansira ga Delegacije Evropske Unije u Srbiji.

U okviru projekta su planirana tri treninga za omladinske aktiviste, pa će trening proći ukupno 50 mladih ljudi.  U okviru projekta će biti objavljen i poziv za dodelu pod-grantova za omladinske organizacije koje žele da unaprede svoje znanje sprovođenja online i offline kampanja kroz mentorsku (programsku) i finansijsku podršku. Tri teninga su zamišljena kao prva, pripremna, faza koja će zainteresovanim aktivistima i predstavnicima omladinskih organizacija pomoći da koncipiraju kampanje kojim će kasnije aplicirati za podršku.

Aplikacioni formular je dostupan na http://localpress.org.rs/projektnevesti/mladi-poziv-za-ucesce-na-treningu/ ,  a prijave traju do  6. septembra 2019.  Svoje prijave možete poslati na  konkurs@localpress.org.rs, a za sve dodatne informacije možete se obratiti na isti mejl i telefonom na 034/362 871, radnim danima od 9 do 17 časova.

Odabrani učesnici će biti obavešteni do 10. septembra. Agenda treninga će biti naknadno dostavljena učesnicima.

Učešće na treningu je besplatno, a sve troškove, uključujući prevoz, smeštaj i hranu tokom trajanja treninga, pokrivaju organizatori.

Izvor: Lokal pres i Koordinaciono telo