Arhiva vesti
                   

MLADI ALBANCI I SRBI KAO PRIMER STARIJIMA U BUJANOVCU

20. Decembar 2021.

Bujanovac – Beograd -  Mladi bujanovački srednjoškolci, Bljendina Hiseni i Bogdan Matić, učenici četvrtog razreda škola “Sezai Suroi” i “Sveti Sava”, aktivisti i predsednici đačkog parlamenta, primer su međusobne dobre saradnje, poštovanja različitosti i prevazilaženja stereotipa koji prate multietničku zajednicu.

“Učenici dve škole sarađuju od početka školske godine. Najpre je ta saradnje krenula preko nevladinih organizacija, da bi danas bila proširena kroz formalnu instituciju kakav je đački parlament. I nije samo puka priča o saradnji, već je zaista podignuta na jedan veći nivo. U prilog tome govori i niz akcija zajednički organizovanih i realizovanih”, kaže Bogdan Matić.

Njihove zajedničke aktivnosti su sve brojnije, dodaju Bogdan i Bljendina.

“ Do sada imamo veliki broj uspešno realizovanih školskih projekata, uz podršku naših profesora i kao škola smo uvek bili i jesmo, ne samo za saradnju sa „Svetosavcim“a već i sa drugim školama. “Ta poruka za Dan mira bila je inicijativa naše dve škole. Kroz tu aktivnost akcenat je stavljen na rešavanje problema na način međusobne saradnje, razgovorom, bez mržnje, ili bilo čega drugog na štetu omladine”, ističe Bljendina.

Počev od organizovanja raznih humanitarnih akcija, preko projekata u okviru Grupe 484, do interkulturalnosti, javnog zagovaranja i debatovanja.

Verovatno najvažnija zajednička aktivnost za njih jeste Dan mira i poruka koju su uspeli da pošalju celokupnoj lokalnoj zajednici.

 “Ako mi, učenici, sarađujemo i razumemo se, ne vidim razlog zašto političari ili pojedinci ne bi učili od nas i prevazišli razlike i terete prošlosti. U 21. veku je nedopustivo da budemo otuđeni. Kao deo lokalne zajednice upućeni smo jedni na druge, i samo zajedničkim radom i delovanjem, možemo da učinimo našu zajednicu dobrom”, dodaje Bogdan.

Kažu da bi političari mogli biti umereniji u svojim izjavama, da ne remete mir u Bujanovcu već da neguju jedno jedinstvo i saradnju na svim nivoima vlasti.

Oboje se slažu u jednom-đački parlament je zbližio učenike dveju škola, učestvuju u raznim  vanparlamentarnim aktivnostima, a njihovo druženje i saradnja će biti nastavljeni i kasnije, po završetku škole.

Učenički parlament je prvi nivo demokratije, a osnovni cilj je da zastupa prava učenika, da ih zbliži, da se spreči bilo kakav vid diskriminacije i da menja stvari na bolje ne samo unutar škole već i u široj zajednici.

Aktivizam i zalaganje mladih ljudi i učenika ovih dveju škola kroz rad đačkog parlamenta i šire, vraća nadu i pokazuje dobar način prevazilaženja svih potencijalnih problema u jednoj lokalnoj zajednici.

Izvor: Bujanovačke, Koordinaciono telo