Arhiva vesti
                   

KOORDINACIONO TELO DANAS OBELEŽAVA 14 GODINA OD OSNIVANjA

16. Decembar 2014.

Koordinaciono telo za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa formirano je 16. decembra 2000. godine, na zajedničkoj sednici Vlade SR Jugoslavije i Privremene Vlade Srbije, koja je održana u Bujanovcu.

Za prvog predsednika Koordinacionog tela izabran je Nebojša Čović, tadašnji kopredsednik Vlade Srbije, koji je na toj dužnosti ostao do sredine 2005. godine. Sadašnji predsednik Koordinacionog tela za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa je Zoran Stanković, koji je na tu funkciju stupio 2. novambra 2012. godine. 

U proteklih 14 godiina u izgradnju mira, sigurnosti, tolerancije i kvalitetnijeg načina života na jugu Srbije, posebno u opštinama Preševo, Bujanovac  i Medveđa, iz budžeta Republike Srbije, a preko Koordinacionog tela, uloženo je oko 6,5 milijardi dinara. U toj oblasti su već četrnaest godina prisutni i brojni donatori i međunarodne organizacije, koji su uložili znatna sredstva u ove tri opštine.

Koordinaciono telo radi u svim sferama i na mnogim projektima. Neki od projekata koje je Koordinaciono telo uspešno  realizovalo uključuju stipendiranje srednjoškolaca i studenata iz ove tri opštine, davanje bespovratnih sredstva malim  srednjim preduzećima, organizovanje škole srpskog jezika za mlade Albance iz opština Preševo i Bujanovac, otvaranje odeljenja Ekonomskog fakulteta iz Subotice u Bujanovcu i obezbeđivanje sredstava za izgradnju zgrade tog odeljenja, kao i otvaranje odeljenja Pravnog i Ekonomskog fakulteta Niškog univerziteta u  Medveđi, izgradnju vanbolničkog porodlišta u Preševu, isplatu štete nastale u poplavama u sve tri opštine i mnoge druge.

Koordinaciono telo za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa nastaviće i dalje aktivno da sprovodi politiku Vlade Republike Srbije, uz apsolutnu primenu Ustava i u skladu sa zakonima, a uzimajući u obzir međunarodne konvecije. Opredeljenost Koordinacionog tela je da kroz razgovor i reševanje svih pitanja kroz nadležne državne institucije iskaže nameru da se ovim delom Srbije bavi na način kojim će se poboljšati uslovi života i rada lokalnog stanovništva.  

Izvor: Koordinaciono telo