Arhiva vesti
                   

KONKURS ZA SUFINANSIRANjE PROGRAMA I PROJEKATA MEĐUNARODNE SARADNjE U OBLASTI KULTURE I UMETNOSTI (ROK: 7. SEPTEMBAR 2019)

29. Juli 2019.

Ministarstvo kulture i informisanja je raspisalo konkurs za sufinansiranje programa i projekata međunarodne saradnje u oblasti kulture i umetnosti.

Predmet Konkursa je sufinansiranje međunarodnih programa/projekata koji se realizuju u Republici Srbiji, a koji doprinose razvoju međunarodne bilateralne i multilateralne saradnje, i to: konferencija, seminara, radionica i drugih stručnih skupova, kao i rezidencijalnih programa u oblasti kulture i umetnosti.

Pravo učešća na konkursu imaju ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, kao i drugi subjekti u kulturi sa sedištem na teritoriji Republike Srbije, osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.

Pravo učešća na konkursu nemaju amaterska udruženja i organizacije, niti fizička lica.

Maksimalni iznos po projektu ne sme da prelazi 300.000,00 dinara.

Konkurs traje do 7. septembra 2019. godine.

Za sva pitanja vezana za postupak prijavljivanja na Konkurs Ministarstva zainteresovani se mogu obratiti na elektronsku adresu: konkurs.ms@kultura.gov.rs , kao i na kontakt telefone: 011/3032 113 i 011/33 98 175.

Dodatne informacije o konkursu i prijavni formular su dostupni na

http://www.kultura.gov.rs/lat/konkursi/konkurs-2019-za-sufinansiranje-programa-i-projekata-medjunarodne-saradnje

Izvor: Ministarstvo kulture i informisanja i Koordinaciono telo