Arhiva vesti
                   

KONKURS ZA MALE GRANTOVE ZA PROJEKTE JAČANjA KAPACITETA RODITELjSKIH UDRUŽENjA

16. Avgust 2019.

Beogradski psihološki centar, uz podršku Fonda za otvoreno društvo i UNICEF-a, je u okviru Projekta „Stvaranje uslova za razvoj sveobuhvatnog sistema rane intervencije kod dece u ranom uzrastu u Srbiji- faza 3" raspisao Konkurs za male grantove za projekte jačanja kapaciteta roditeljskih udruženja.

Konkurs je namenjen udruženjima roditelja koja se bave inkluzijom i relevantnim temama za decu u ranom uzrastu. 

Dodatne informacije o konkursu, informacije o projektu i modelu rane intervencije i prijavni formular su dostupni na

https://www.civilnodrustvo.gov.rs/konkursi/konkurs.15.html?competitionId=450

Izvor: Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom i Koordinaciono telo